Hebben organisaties nog een functie of leven we nu in een wereld van wisselende netwerken?
En wat zijn de gevolgen voor teams, hoe ga je effectief met deze continu veranderde omgeving om?
Als een team weet wat haar plek is in de netwerken om haar heen dan geeft dat rust en focus.
Want wat is er aan de hand in en rond teams?

1. Grenzen vervagen tussen buiten en binnen, loyaliteit staat onder druk.
Teamleden nemen deel aan allerlei netwerken, zowel in functie als privé. Dat kunnen zijn: Zakelijke netwerken (van projectteam naar vakgenoten, functioneel of commercieel), sociale netwerken online (zoals LinkedIn, Hyves, Facebook), en ook privé netwerken (denk aan sportclub, jaarclub, kookclub etc.). Al deze netwerken, privé en zakelijk, vragen aandacht en investeringen van het teamlid. Naast zijn team is een teamlid binnen en buiten de organisatie verbonden met vele andere systemen. Dit heeft effect op de positie in het team. De eerste loyaliteit ligt niet meer automatisch bij het team of de organisatie. Als men daar wel van uitgaat, zorgt dat vaak voor teleurgestelde verwachtingen.

 2. Teamlid als bron van innovatie en creativiteit
De ‘social media’ en het web geven ieder mens de kans met iedereen te linken, chatten, hyven, msn-en etc.. Overal is informatie beschikbaar, de bron is de wereld. Teamleden wachten niet af of informatie vanuit het management komt, maar gaan zelf op zoek. Ze worden zelf actor en beoordelaar van de informatie. Gebruiken we deze kennis voldoende? Elk teamlid is een bron van vernieuwing en kansen.

3. Omgaan met de trekkracht vanuit de omgeving
De trekkracht vanuit de omgeving op een team en op de individuele teamleden is groter dan vroeger. Het is lastiger om het gezamenlijke doel scherp voor ogen te houden. Juist de grote diversiteit aan verbanden vraagt een heldere focus op het eigen doel of de taak. Het vraagt onderhoud. Kennis van elkaars drijfveren, weten welke verbanden er zijn en welke effecten die hebben binnen het team is essentieel. Deze kennis geeft inzicht en helderheid in het team. Het actuele beeld wordt duidelijk, zaken die meespelen liggen op tafel i.p.v. eronder. Dan is de vertaling van de kwaliteiten, talenten en vaardigheden naar het toekomstige doel weer beter te maken en vast te houden.

Nu investeren in teams, levert niet alleen direct rendement in resultaat, plezier en gevoel van eigenwaarde van het team. Maar het team weet ook beter waar ze voor staat, staat steviger in de schoenen bij veranderende omstandigheden, past zich sneller aan en vindt eigen creatieve oplossingen. Kortom een team dat succesvol wordt en blijft.

Esther