Vorige maand begeleidde ik een bijeenkomst van oud-collega’s die in de regio Rotterdam actief zijn. We keken naar vraagstukken die binnen een grote gemeente als deze spelen. Vanuit de invalshoek van een betrokken partij ( de politiek, de ambtenaren, de bewoners en private partijen) schetsten 4 groepjes hun beeld van het speelveld en de afzonderlijke posities daarbinnen.
Deze beelden hebben we daarna life in de ruimte neergezet (aanwezigen representeerden steeds een partij).
Het was een indrukwekkende ervaring. Direct werd voelbaar en zichtbaar hoe nauw Rotterdam ons aan het hart lag en het sfeerbeeld in de 4 opstellingen bleek wonderwel overeen te komen.
Knelpunten werden zichtbaar, patstellingen voelbaar en in de groep ontstond heel snel een gezamenlijk beeld van de situatie.
Een eyeopener van deze beelden was dat bewoners zich niet gezien voelen en dat past bij het beeld van de politiek in Rotterdam die roept om “het aantrekken van andere, nieuwe bewoners”. Hoe kan je bewoners meenemen in de ontwikkelingen van de stad als je ze aan de andere kant niet wilt hebben? Lastig vraagstuk.
Iedereen nam nieuwe inzichten mee naar de eigen dagelijkse praktijk. Al met al was dit ontbijt een mooi voorbeeld van hoe in een korte tijd, deelnemers met verschillende belangen, van verschillende pluimage maar met een gezamenlijk doel of opdracht (nl. een gezonde en levendige stad) energie, nieuwe ideeën en inzichten met elkaar opdoen, waarop ze verder kunnen bouwen.
Een eerste stap naar anders doen.