‘Esther is zichzelf. Ze brengt overzicht en helderheid, schept ruimte en veiligheid, inspireert en confronteert, heeft lef en humor en creëert fantastische leeromgevingen’

‘De beste facilitator in 25 jaar’

Ervaringen van klanten

Klanten over organisatieadvies

“Sinds onze eerste ontmoeting heb ik het gevoel dat er veel is gebeurd, in praktijksituaties, maar ook in mijzelf of in de manier waarop ik mijzelf en de mensen om mij heen bekijk. Ik zit nog maar kort in mijn nieuwe functie, maar inmiddels heb ik wel het gevoel dat de functie mij past als een jasje. Dat heb ik zeker niet in de laatste plaats te danken aan jouw hulp en de gesprekken die wij hadden”.
Jan van Zomeren, manager SRK Rechtbijstand

“In de afgelopen jaren heb ik regelmatig gesprekken met Esther gevoerd.  Haar grote kracht is dat zij na enig luisteren precies de vragen kan stellen die mij aan het denken zetten.
Door haar benadering van organisaties als systemen weet zij ontwikkelingen zichtbaar te maken waarvan ik mijzelf nog niet bewust ben. Hierdoor heb ik na een gesprek met Esther altijd meer mogelijkheden dan ervoor. Dat helpt mij als manager in lastige situaties. En ik kan hierdoor beter de prestaties leveren die van mij verwacht worden.”
Remco Bontenbal,  Manager Uitvoering Regionale Sociale Dienst Zeist

Esther heeft ons jonge team middels een aantal inspirerende workshops meegenomen op reis. Het leuke, leerzame en nuttige was de begeleiding tijdens de workshops, met name de mogelijkheden om het geleerde ook de praktijk te brengen.
Een groot voordeel was de lijn die in de ontwikkeling werd gebracht. Door de teamleden te betrekken bij de organisatie, kwamen uit de resultaten van de workshop meteen acties voort die goed in te bedden zijn in het dagelijkse werk. Na elke workshop konden we allemaal aan de slag met onze ideeën. Het effect van de workshop blijft daardoor langer leven.

Voor mij geld echt dat we door de workshop kleine teams hebben gecreëerd, waarin mensen goed samenwerken, aan doelen die het dagelijkse werk overstijgen en waar we nu nog steeds plezier van hebben.”
Sabine Strauss, hoofd Pharmacovigilance CBG-EB

“Het fijne van Esther is dat ze complexe omgevingen ook echt begrijpt en daardoor goed kan inspelen op de situatie.
Ze weet de juiste vragen te stellen en daardoor beweging te krijgen in een team. Met daarbij wel ruimte voor ieder teamlid”.

Nienke Boersma, manager NN NL

“Esther luistert goed en stelt gericht vragen, die je direct zelf aan het denken zetten. Haar waarneming is scherp en haar analyse to-the point. Zelfs een kort gesprek met haar geeft genoeg stof tot nadenken over waar je staat als leidinggevende.”
Irene Heikens, directeur Rechtshulp SRK Rechtbijstand

“Ik ken Esther als rustig, professioneel, inlevend en zeer ‘to the point’ in haar bijdrage voor de voorbereiding en in de sessies. Met name het inlevende heeft sterk toegevoegde waarde. Zij weet goed hoe ze, zonder zelf te sturend over te komen, individuen of een groep verder de goede kant op kan helpen”.
Maartje Schipperus, teammanager LP team ING NL

“Na afloop van een ontmoeting met Esther is er altijd een opening gecreëerd in een vraag die ogenschijnlijk muurvast zat. Hoe ze dat doet? Ze helpt je met andere ogen te kijken naar je vraag. Zij schrijft je niets voor maar helpt je door haar aanpak het perspectief dat je nog niet (of niet meer) zag op het netvlies te krijgen. Al haar zintuigen worden ingezet om je liefdevol te helpen. Het is een voorrecht om haar te mogen ontmoeten.”
Beata Neerhoff, interim manager (Beaat Organisatieadvies)

Klanten over coaching

“Wat mij opviel tijdens de coaching was de objectiviteit en de inzichtelijkheid die Esther had. Op een rustige, persoonlijke en directe manier kon zij mij bewegen de antwoorden zelf te vinden. Op vaak bijzondere en grappige wijze kon Esther laten inzien wat de kern van het probleem was. Naast het anaytische inzicht en de professionele aanpak is zij ook nog een plezierige persoonlijkheid waar je je snel bij thuis voelt. Iemand waar ik absoluut weer naar toe ga mochten er weer teveel vraagtekens boven mijn hoofd rondzweven”.
Martine

“Esther is in staat om vanuit het denken naar het voelen te schakelen, gebruik te maken van andere methodieken dan alleen praten (juist dat was voor mij zo belangrijk), heeft veel invoelingsvermogen, is betrokken,maar heeft tegelijkertijd ook een grote dosis professionele distantie. En nog belangrijker, ze durft stil te zijn”.
Marie Jose

“Esther is Esther. Ze is zo heerlijk zichzelf. Ze kan goed luisteren en dringt met de juiste vragen snel door tot de echte issue. Ze heeft oprechte waardering voor een ieder en vanuit die vertrouwdheid kan ze rake opmerkingen plaatsen”.
Nienke

“De coaches zullen mij bijblijven, ze hebben ons fantastische ervaringen en inzichten gegeven”.
Deelnemer Young Call

“Ik wil je nu al vast heel erg bedanken voor jouw steun die ik tijdens dit traject heb ervaren. Onze ‘praatsessies’ hebben m.i. een wezenlijke bijdrage gehad in het bereikte resultaat, deze nieuwe baan”.
Bas

“De twee keer dat ik bij je geweest ben, heeft zoveel bij mij in beweging gezet dat ik op veel vragen nu antwoord heb. Ik heb weer energie, ben vrolijk. Kortom: het voelt goed”.
Femke

“Ongelooflijk, ik heb het actieplan nog eens tevoorschijn gehaald dat ik in de gesprekken met jou gemaakt heb en alles loopt, ik heb er heel veel aan gehad. En zeker ook om meer inzicht te krijgen in mijn valkuilen en allergie”.
Michiel

“Esther heeft me laten ervaren dat je eigenlijk zélf al in je hoofd hebt wat je wil, waar je heen wil. Het is een kwestie van structureren en goed formuleren, dan zie je vanzelf het licht”.
Marre

“Mijn dank voor jouw wijsheid”.
Pauli

“Ik heb veel geleerd van het traject wat ik met jou heb doorlopen…. Ik kan achteraf concluderen dat ik er alleen maar door ben gegroeid en dichter tot mezelf ben gekomen”.
Rina

“Dank je wel voor een geweldige periode, waarin ik veel over mezelf te weten ben gekomen en waar ik dankzij jou op een goede manier mee verder kan. Ik vind je echt geweldig”.
Tinka

“Wat had ik verwacht, weet ik eigenlijk niet, een soort wondermiddel en dat heb je dus hiermee verwezenlijkt”.
Ed

“Jij bent de enige die mij stil krijgt en naar mijn eigen stem laat luisteren, bedankt!”
Maria

“Esther is loepzuiver”.
Daniel

Klanten over opleidingen

“Heel bijzonder om de diepere laag in organisaties hiermee te kunnen vatten.”
Eric

“Het komt over als een talig maken van waarnemingen die vaak nu nog onbespreekbaar zijn.”
John

“Ik heb (weer) ervaren hoe snel ik een oordeel heb en door mijn vragen dan andere opties uitsluit.”
Richard

“Ik heb de training ervaren als zeer praktisch toepasbaar. Esther ging zeer persoonlijk in op al onze vragen, zodat de training ook heel erg op maat van ons allen is gemaakt.”
Simone

“Het is bijzonder te beseffen dat alle informatie in organisatie om tot een oplossing te komen al aanwezig is; je moet het alleen maar willen waarnemen.”
Bart

“Ik ga meer stilstaan bij de gevoelens die ik waarneem bij mijzelf in gesprekken bij klanten.”
Kim

“Ik heb nu andere hypothesen en inzichten over mijn klant gekregen, dank je wel.”
Ronald

“ Het is heel bijzonder om (onder ogen) te zien wat ik eigenlijk al voelde, maar me niet bewust was.”
Inge

“Jij hebt mij laten zien dat je als mens over een krachtig instrument beschikt dat los staat van het mentale mensbeeld, maar ‘in verbinding’ met dat mentale beeld zeer veel kan opleveren. Ik heb geleerd dat ik kan vertrouwen op mijn intuïtie en gevoel.”
Jan

“Ik heb in deze training geleerd heel directe observaties terug te geven zonder interpretaties. Ik laat het aan de ander om daar iets mee te doen.”
Inez

“Ik heb geleerd om meer tot de kern, de essentie te komen in de vraag van de ander. Oplossingen aandragen is dan minder nodig.”
Jos

“De essentie voor mij is dat je in je werk meer kunt zien, dan er te zien is als je op een andere manier kijkt, luistert, ruikt, proeft, ervaart.”
Marjan

“Ik heb geleerd mezelf als waarnemingsinstrument in te zetten, een andere blik op oorzaak en gevolg. Ik heb vertrouwen gekregen op de systeemenergie die ik voelde.”
Wendy

“Voor mij is de essentie: ervaren wat systemen zijn en wat hun kracht / impact is.”
André

“Ik heb ervaren dat er meer is dan het rationele en dat dàt ook ‘waar’ kan zijn. Ik heb geleerd om mijn blik te verruimen en verder te kijken dan dat ik tot dan keek. Het is ongelooflijk wat het losmaakt bij mezelf en anderen. Dank voor je geduld en rustgevende kracht als trainer”.
Louise

“De essentie van deze training is dat ik meer bewust ben dat ik onderdeel ben van het systeem en dit was ook soms een confrontatie met mezelf en mijn kwetsbaarheden. Een mooie manier om naar teams te kijken en te zien dat als je iets verandert in het systeem er beweging ontstaat in het team. De confrontatie met mezelf heeft me veel geleerd en voor mij is deze manier van kijken en werken echt een manier om meer zicht te krijgen op de onderliggende systemen en mogelijke interventies.”
Margreeth

“Ik denk dat veel mensen baat hebben om op deze manier naar hun werk en omgeving te kijken. Ik vond het een goede kennismaking met systemisch werk en het gedachtegoed.”
Herman

“Esther is authentiek in haar enthousiasme en gelooft in deze methode. Ik heb heel veel gehad aan de richtlijn: vraag jezelf altijd af voordat je handelt: ‘maakt dit de ander sterker of zwakker’ .”
Bert

“Een cursus die energie kost, maar me het gevoel gaf er met meer energie vandaan te zijn gekomen.”
Aad

“Ik heb geleerd dat je op je gevoel kunt vertrouwen en daarmee een verschil kunt maken als je daarnaar handelt.”
Emmy

“Veilig en open, zeer geïnteresseerde trainer en deelnemers, echt contact.”
Pauline

Klanten van Esther

 • ABN AMRO
 • Atos Origin
 • Belastingdienst
 • CBG MEB
 • Coverdale
 • Endologix
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Gemeente Rotterdam
 • Hogeschool Rotterdam
 • Innopay
 • Interstudie NDO
 • Kikx
 • LTP
 • Nationale Nederlanden
 • Netwerkschool
 • NIDV
 • PTG Advies
 • Riscure
 • ROC Leiden
 • Seysterveste
 • Shinetsu
 • Sociale dienst
 • Sociale Verzekerings Bank
 • SRK Rechstbijstand
 • TNO
 • TU Delft
 • Twijnstra Gudde
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Verdonck, Klooster & Associates