“Na afloop van een ontmoeting met Esther is er altijd een opening gecreëerd in een vraag die ogenschijnlijk muurvast zat. Hoe ze dat doet? Ze helpt je met andere ogen te kijken naar je vraag. Zij schrijft je niets voor maar helpt je door haar aanpak het perspectief dat je nog niet (of niet meer) zag op het netvlies te krijgen. Al haar zintuigen worden ingezet om je liefdevol te helpen. Het is een voorrecht om haar te mogen ontmoeten.”

Beata Neerhoff, interim manager (Beaat Organisatieadvies)

“In de afgelopen jaren heb ik regelmatig gesprekken met Esther gevoerd.  Haar grote kracht is dat zij na enig luisteren precies de vragen kan stellen die mij aan het denken zetten.
Door haar benadering van organisaties als systemen weet zij ontwikkelingen zichtbaar te maken waarvan ik mijzelf nog niet bewust ben. Hierdoor heb ik na een gesprek met Esther altijd meer mogelijkheden dan ervoor. Dat helpt mij als manager in lastige situaties. En ik kan hierdoor beter de prestaties leveren die van mij verwacht worden.”


Remco Bontenbal,  Manager Uitvoering Regionale Sociale Dienst Zeist

“Sinds onze eerste ontmoeting heb ik het gevoel dat er veel is gebeurd, in praktijksituaties, maar ook in mijzelf of in de manier waarop ik mijzelf en de mensen om mij heen bekijk. Ik zit nog maar kort in mijn nieuwe functie, maar inmiddels heb ik wel het gevoel dat de functie mij past als een jasje. Dat heb ik zeker niet in de laatste plaats te danken aan jouw hulp en de gesprekken die wij hadden”.

Jan van Zomeren, manager SRK Rechtbijstand