Esther heeft ons jonge team middels een aantal inspirerende workshops meegenomen op reis. Het leuke, leerzame en nuttige was de begeleiding tijdens de workshops, met name de mogelijkheden om het geleerde ook de praktijk te brengen.
Een groot voordeel was de lijn die in de ontwikkeling werd gebracht. Door de teamleden te betrekken bij de organisatie, kwamen uit de resultaten van de workshop meteen acties voort die goed in te bedden zijn in het dagelijkse werk. Na elke workshop konden we allemaal aan de slag met onze ideeën. Het effect van de workshop blijft daardoor langer leven.

Voor mij geld echt dat we door de workshop kleine teams hebben gecreëerd, waarin mensen goed samenwerken, aan doelen die het dagelijkse werk overstijgen en waar we nu nog steeds plezier van hebben.”
read more

Sabine Strauss, hoofd Pharamcovigilance CBG-EB

“In de afgelopen jaren heb ik regelmatig gesprekken met Esther gevoerd.  Haar grote kracht is dat zij na enig luisteren precies de vragen kan stellen die mij aan het denken zetten.
Door haar benadering van organisaties als systemen weet zij ontwikkelingen zichtbaar te maken waarvan ik mijzelf nog niet bewust ben. Hierdoor heb ik na een gesprek met Esther altijd meer mogelijkheden dan ervoor. Dat helpt mij als manager in lastige situaties. En ik kan hierdoor beter de prestaties leveren die van mij verwacht worden.”


Remco Bontenbal,  Manager Uitvoering Regionale Sociale Dienst Zeist

“Sinds onze eerste ontmoeting heb ik het gevoel dat er veel is gebeurd, in praktijksituaties, maar ook in mijzelf of in de manier waarop ik mijzelf en de mensen om mij heen bekijk. Ik zit nog maar kort in mijn nieuwe functie, maar inmiddels heb ik wel het gevoel dat de functie mij past als een jasje. Dat heb ik zeker niet in de laatste plaats te danken aan jouw hulp en de gesprekken die wij hadden”.

Jan van Zomeren, manager SRK Rechtbijstand