Op linkedin was een vraag welke ijsbrekers er zijn om te gebruiken bij de start van een team traject. In dit geval een team met leden van verschillende culturele achtergronden, landen en taal.

Tja, wat doe je dan als eerste.
Als het een team betreft dat langere tijd met elkaar gaat samenwerken, dan laat ik ze vertellen over hun achtergrond. Waar komen ze vandaan? Wie zijn hun voorbeelden? Waarom hebben ze deze opleiding of dit vak/ beroep gekozen? Waar worden ze blij van in hun werk? Een snelle en simpele manier om het ijs te breken en de mens achter de functie of de woorden te leren kennen.

Als het een multidisciplinair team is of bijv. een projectteam bestaande uit verschillende bedrijven, dan vraag ik eerder naar de kernwaarden vanuit het vak of het bedrijf. Waar staan jullie voor? Welke toegevoegde waarde lever je aan dit vraagstuk / project?
Ook het vergaderen op elkaars locatie /werkplek is een simpele manier om te ervaren in welk omgeving deze persoon werkt en wat daarin kenmerken zijn. Vaak kunnen de andere aanwezigen deze nog beter benoemen dan de gastheer/ gastvrouw zelf en deze kennis geeft meer kleur aan het betrokken bedrijf.

Of stel  eens de simpele vraag “wat is de opdracht” of “wat is het project” bij de start en wees niet verbaasd over de verrassende en verschillende antwoorden. Zeker als iedereen deze vraag individueel beantwoordt op een a4tje en je deze later plenair ophangt.
Het geeft aan hoe belangrijk het is deze beelden bij de start te delen. Dat  door het gezamenlijk formuleren van de ‘opdracht’ of  ‘project doel’ je zo veel miscommunicatie verderop voorkomt.

Het is mijn ervaring dat kennismaken een voorwaarde is om daarna sneller en effectiever kennis te maken en de gewenste resultaten op tijd op te leveren.
Dus wat let je bij de start van jouw traject of project?

Drie andere oefeningen vind je achter deze link.