Een beetje zoekend gingen ze staan op de as ‘ben ik optimaliserend of juist explorerend?’ De as lag op de vloer in de zaal en het was een beetje dringen aan de explorerende kant. De volgende vraag was ‘waar staan jullie medewerkers gemiddeld?’ Dat gaf een compleet ander beeld. Het geheel stond nu dichter bij optimaliserend. ‘Hou je hier rekening mee in jouw communicatie? Hoeveel van het verhaal blijft bij ze hangen als jij vanuit jouw voorkeur spreekt? Delen zij jouw enthousiasme of is dat juist bedreigend?’ Uit de reacties bleek dat daar te weinig aan gedacht werd (aldus de groep).

Eén voorbeeld van een valkuil die makkelijk vermijdbaar is. Wat er verder nog mee de revue passeerde:

  1. Welke taal  spreek jij en wat spreekt jouw doelgroep? Inspireer je of raak je elkaar kwijt? Voelen jouw toehoorders zich gezien? Kunnen zij de toegevoegde waarde benoemen van hun eigen werkzaamheden aan het einddoel? Is jou duidelijk wanneer het weerstand is of slechts een tempoverschil t.a.v. de verandering?
  2. Inleven in de positie en plek van de ander. Hoe zit hun omgeving eruit? Wat is hun (denk)kader? Waar liggen voor hen de issues?
  3. Vertaal samen het eindbeeld (wat willen we bereiken bij de klant) terug naar kwaliteiten, gedrag en vaardigheden van elke partij in de keten. Van klant naar frontline teams, naar groepsleiders, naar managers en naar de directeur. Echt veranderen kan alleen samen.
  4. Verbinden en vertrouwen: ‘Dit team gaat het doen’. Investeer regelmatig in verhalen vertellen aan elkaar, overeenkomsten en verschillen tussen elkaar benoemen, doorvragen i.p.v. tegengeluid geven. Het creëert een bodem waarop met vertrouwen geëxperimenteerd mag worden.
  5. Maak een tijdlijn (kritisch pad)  van de activiteiten die op de rol staan en check. Wie is het zwaarst belast, klopt dat/ werkt dat? Waar ligt het hoofdaccent en is dat eerlijk verdeeld? Waar kunnen we elkaar ondersteunen?

Deze groep ging met vertrouwen en overzicht de middag in om daar de eerste inhoudelijke issues aan te pakken.

Ook een verhelderende sessie? Neem contact op voor aanbod op maat